Bij op een bloem
Honingbijen.
Hoe bouwen bijen hun nest?
Bijen bouwen hun nest in een donkere afgesloten ruimte, zoals een holle boom.
De was voor de raten wordt gemaakt in het lichaam van de werksters.
Door de zeshoekige vorm zijn de cellen erg stevig. Elke raat begint aan de bovenkant van het nest.
Een raat heeft aan beide zijde cellen.
Raten worden naast elkaar gebouwd, met net genoeg ruimte ertussen om de bijen vrij te laten bewegen.
Vele bijen bouwen op verschillende plaatsen aan dezelfde raat. Toch passen alle cellen aan het eind van het procces precies
aan elkaar.
De bijen in een bijennest noemt met een bijenvolk. Alle bijen van zo’n volk werken samen.
Geen enkele bij verricht alle taken die nodig zijn om te leven. Er is een taakverdeling.
Er zijn drie verschillende soorten bijen in een bijenvolk:
* De koningin, deze legt alle eieren.
* De mannelijke darren, deze bevruchten de koningin.
* De vrouwelijke werksters, deze voeden de koningin en de darren, verzorgen de jonge bijen en doen al het andere werk.
Er is altijd maar één koningin, ongeveer duizend darren en vele duizenden werksters.
Bijenkasten
De broedkamer.
Drie dagen nadat het eitje in de broedcel is gelegd, kun je de schaal zien bewegen door het larfje dat binnenin zit.
Uiteindelijk breekt de larve de eierschaal en komt op de bodem van de cel te liggen.
De werksters gaan dan naar de cel toe en laten een druppeltje voedsel voor de larve achter.
Wanneer de larve 5 dagen oud is vult hij de gehele cel.
Werksters plaatsen dan een dekseltje van was over de ingang.
Na enkele dagen verpopt dan de larve.
Ruim 20 dagen nadat het eitje gelegd is, kruipt de volwassen bij uit de pop.
Deze is dan klaar om zijn/haar werkzaamheden te gaan verrichten.
De koningin
De belangrijkste bij van het bijenvolk is de koningin.
De koningin heeft maar één taak: het leggen van alle eitjes. Haar lichaam van de koningin is hiervoor aangepast.
In het grote achterlijf kunnen de eitjes zich ontwikkelen. Voor haar voedsel is de koningin afhankelijk van de werkster , deze werksters voeden haar. In de periode dat zij eitjes legt, is de koningin te zwaar om te vliegen.
Er zijn slechts twee momenten in haar leven dat ze vliegt. Wanneer de koningin ongeveer 10 dagen oud is maakt zij haar eerste vlucht. Dit is haar “ bruidsvlucht”: de darren (mannetjes bijen) bevruchten haar dan.
De koningin vliegt ook als zij met een aantal werksters op zoek gaat naar een nieuwe woning.
Voor zo’n vlucht stopt zij met het leggen van eitjes en haar lichaam krimpt in.
Een koningin leeft gewoonlijk één tot twee jaar. Dat is langer dan de werksters.
Die leven in de zomer 6 weken en in de winter 6 maanden.
Bij op witte bloemen
De eitjes van de bij.
De koningin legt een eitje door haar achterlijf in een lege cel te steken. Als zij een aantal eitjes gelegd heeft, stopt ze even. De werksters geven haar dan wat koninginnegelei te eten.
Dag in dag uit legt de koningin in hoog tempo de eitjes. Aan het eind van het seizoen kan zij wel 200.000 eitjes gelegd hebben.
Dit zijn ongeveer 1200 eitjes per dag.
Het duurt 21 dagen voor er uit een eitje een volwassen werkster is gegroeid.
In tropische gebieden waar het hele jaar bloemen bloeien, kan de koningin het hele jaar door eitjes leggen.
In gebieden met bloemloze winters gaat de koningin steeds minder eitjes leggen als het kouder wordt.
Tegen het eind van de herfst legt zij totaal geen eitjes meer. De bijen kruipen dicht bij elkaar en voeden zich met het opgeslagen voedsel.
Bijen koningin
Koninginnelarve van de bij.
Een bijenvolk heeft slechts één koningin. Als zij sterft worden er geen eitjes meer gelegd en zou het bijenvolk normaal uitsterven.
Werksters maken in dat geval van een gewone broedcel met een eitje, een grote moerdopcel.
De larve uit dit eitje krijgt speciaal voedsel: koninginnegelei. Hierdoor groeit deze larve uit tot een koningin.
Wanneer de nieuwe koningin uit de moerdop is gekropen, gaat zij op zoek naar andere koninginnen.
Indien deze er zijn zal zij die doden.
De nieuwe koningin maakt haar eerste vlucht als zij 10 dagen oud is. Dit is haar bruidsvlucht of paringsvlucht.
Daarna zal zij naar haar nest terugkeren en de rest van haar leven besteden met het leggen van eitjes.
Voedsel verzamelen en delen.
In de zomer leeft een werkster ongeveer 6 weken. De eerste drie weken heeft zij allerlei taken in het bijennest.
De andere drie weken verzamelt zij voedsel.
We volgen een jonge werkster op haar eerste tocht om voedsel te halen. Zij vindt haar weg langs een onzichtbaar geurspoor naar de bloemen. Daar aangekomen wordt ze aangetrokken door de heldere kleuren.
Bloemen hebben kleuren die bijen kunnen zien. Kleur, vorm en geur trekken de bijen aan. (deze kleuren en vormen vind je daarom ook vaak terug op bijenkasten van imkers).
De nectar en het stuifmeel is de beloning. Stuifmeel zit bovenaan de kleine stokjes, de meeldraden.
Nectar is een zoete vloeistof die door sommige bloemen gemaakt wordt. De bij zuigt de nectar en het stuifmeel naar het nest.
Daar kan dit voedsel opgegeten wordt of voor lange tijd in de honingcellen worden bewaard. De nectar verandert daar langzamerhand in honing. Een enkele bij kan wel 40 tochten per dag maken. Ze doen dit alleen bij mooi weer.
Wanneer het regent of erg koud is blijven de bijen in hun nest.
Door te dansen kunnen bijen elkaar vertellen waar voedsel te vinden is.
Bijenbekjes
Bijenbekjes / Spouwsafe
Voorkom nesteling van bijen, wespen en muizen in uw spouwmuur.
Klik hier onder op de foto van het insect waar u meer informatie over wilt lezen.
Honingbijen.
Honingbijen.
Wespen.
Wespen.
Hommels
Hommels
wespenboktor
wespenboktor
Franse veldwespen
Franse veldwespen
Metselbijen
Metselbijen
Stadsreus.
Stadsreus.
Hoornaar.
Hoornaar.
Verschillende soorten herkennen.
Verschillende soorten herkennen.
pluimvoet-bij
pluimvoet-bij
Bijenraten
Bijenraten
Honingbij
Honingbij
Bijenkasten
Bijenkasten
Honingraten
Honingraten
Bijenkoningin
Bijenkoningin
Zwerm bijen in een boom.
Zwerm bijen in een boom.
Metselbij.
Metselbij.
Voedsel delen.
Werksters kunnen zichzelf voeden met honing uit de cellen. Maar vaak zullen ze elkaar voeden,Dat versterkt de onderlinge band.
De koningin en de darren helpen zichzelf nooit aan voedsel. Zij worden gevoed door de werksters.
Wanneer de werksters aan het eind van de zomer stoppen met het voeden van de darren, zullen deze darren ook massaal sterven.
Bijenraten in een boom
Taakverdeling bij bijen.
Het dagelijkse weer in de bijenkast wordt door duizenden werksters gedaan. Zij zijn verdeeld in verschillende groepen.
Bij welke bij een werkster hoort wordt bepaald door haar leeftijd. De allerjongste werksters maken de cellen schoon en gereed voor de eitjes. Na enkele dagen zijn de werksters oud genoeg om de larven te voeden met honing en stuifmeel. Daarna nemen ze nectar aan van de oudere bijen en slaan dit op in de cellen.
Daar verandert de nectar langzaam in honing.
Als een werkster 13 dagen oud is, helpt ze mee met het bouwen van de raten.
Later moet ze het nest gaan bewaken. Uiteindelijk, na enkele oefenvluchten gaat ze voedsel zoeken.
Zwerm bijen
Bijen zwermen.
In de lente worden er veel bijen geboren. Het nest raakt overvol. Hierdoor wil de koningin uitzwermen en een nieuw nest zoeken. Maar eerst moet zij voor een nieuwe koningin zorgen. In de moerdopcellen legt zij eitjes.
Hieruit zullen de nieuwe koninginnen komen. Daarna krimpt haar lichaam in, zodat ze vliegen kan.
Op een zonnige dag worden enkele bijen onrustig. Al gauw reageren duizenden andere bijen en de koningin hierop.
In een zwerm verlaten zij het nest. Dichtbij zoeken zij een boom en gaan daar als een bol aanhangen.
Enkele werksters gaan nu op zoek naar een goede plaats voor het nieuwe nest.
Als deze gevonden is gaat de hele zwerm ernaar toe. Binnen enkele dagen zijn al verschillende raten klaar.
In het oude nest zal een nieuwe koningin uit de moerdop komen.
Na de paringsvlucht begint zij met het leggen van de eitjes.
Binnen enkele maanden heeft het oude nest weer genoeg bewoners.
Imker bij de bijenkast
Wat wij doen met bijen.
Indien wij bij u komen voor de bestrijding en wij constateren dat het om bijen gaat, dan proberen wij ten allertijde om het bijenvolk te verplaatsen. Wij hebben in de auto een lijst met imkers door de noordelijke provincies heen waar het bijenvolk naar toe wordt geplaatst. Dit omdat de bijenstand op het moment vrij laag is.
Mocht verplaatsen niet mogelijk zijn omdat het bijenvolk zich al enige tijd in bijvoorbeeld een spouwmuur bevind, dan worden ze helaas alsnog bestreden. Een imker kan uiteraard onmogelijk deze zwerm wegvangen.

Mocht er een zwerm bij u aan komen vliegen? Dan kunt u ook even wachten tot de volgende dag. De zwerm trekt meestal vanzelf weer verder op zoek naar een geschikte plek.
Of neem contact op met een imker bij u uit de buurt.

Klik op onderstaande knop om te kijken naar een filmpje van ons op Youtube. Hier hebben wij een gevangen zwerm bijen ondergebracht bij een lokale imker.
INFO
Onderdeel van Wiekens ongediertebestrijding
Berkelstraat 11
9673 EE  Winschoten.
Tel: 06-51824021
SOCIAL MEDIA
K.v.K.
Onze onderneming staat ingeschreven bij de K.v.K. onder Wiekens ongediertebestrijding v.o.f. en Wiekens wespenbestrijding met K.v.K. Nr.: 73548162 en btw. nr. NL859571130B01
Copyright © Wiekens Wespenbestrijding 2021. All right reserved.