Honing rechts
Logo wespenbestrijding
youtube kanaal wespenbestrijding
Wespenbestrijding twitter
Bovenste balk wespenbestrijding
Bovenste balk wespenbestrijding

Wespenbestrijding

 
wespenbestrijding
ALGEMENE INFORMATIE OVER WESPEN ZOALS LEEFWIJZE, SCHADE, NUT, UITERLIJK, ONTWIKKELING, ENZ..
Angel van een wesp
ANGEL VAN EEN WESP
kleine wespennest
KLEINE WESPENNEST VAN DE GEWONE WESP MET LICHTE KLEUR
Wespensteek
WESPENSTEEK MET ALLERGISCHE REACTIE.
Normale wespensteek
NORMALE REACTIE NA EEN WESPENSTEEK
wespenallergie
WESPENSTEEK MET ALLERGIE REACTIE
wespennest
FRANSE VELDWESPEN MET EEN NEST ZONDER OMHULSEL.
begin wespennest
wespennest in nok
BEGIN VAN WESPENNEST IN DE NOK
Wespennest
WESPENNEST IN EEN SCHUUR IN WINSCHOTEN
van larve tot wesp
VAN LARVE TOT WESP OF BIJ.
Voorkant wesp
grote wespennest
Algemene informatie over wespen.
Snelle en korte beschrijving van de wesp.

Algemeen:

- Behoren tot sociaal levende insecten
- De gewone wesp en de Duitse wesp in de zomer algemeen voorkomend, vooral op zandgronden.
- De gewone wesp en  de veel daarop gelijkende Duitse wesp zijn de in Europa meest voorkomende soorten.
- De werksters van de gewone wespen en de Duitse wespen zijn moeilijk te onderscheiden; De koninginnen verschillen in hun geel met zwarte tekening.
- Een goed ontwikkeld wespenvolk bestaat uit enkele honderden tot duizend individuen.

Uiterlijk:

- karakteristieke gele en zwarte dwarstekening op achterlijf.
- De koningin lijkt op de werksters maar is forser. koningin van de gewone en Duitse wespen ca. 20 mm lang.
- Mannetjes (darren) van de gewone en de Duitse wespen zijn ca. 15 mm lang. En hebben langere voelsprieten dan de koninginnen en werksters.
- De larven van de wesp zijn wit en pootloos.
- Op de zijkant van de wespenkop bevinden zich grote langwerpige faceogen met aan de bovenzijde van de kop een drietal bijogen.
- 2 stevige zijwaarts bewegende kaken met daaronder monddelen waarmee de wesp kan likken en zuigen.
- 2 paar doorzichtige vleugels ( vliesvleugels ).
- Overgang van borststuk naar achterlijf sterk ingesnoerd ( wespentaille ).

Ontwikkeling:

- Volledige gedaanteverwisseling.
- Jonge koningin zet ca. eind April eitjes af in eicellen van het door haar gebouwde begin van het nest.
- De eitjes komen uit een opening aan de basis van de legboor ( de angel ).
- De eistadium is 7 tot 10 dagen
- De larvestadium is 1 tot 2 weken
- De popstadium is 1 tot 2 weken
- Van ei tot imago ( Volwassen wesp ) is 3 tot 5 weken.
- Mannetjes ( darren ) komen uit onbevruchte eitjes.

Voedsel:

- Eiwithoudend, vooral noodzakelijk voor het voeden van de larven, door het vangen en consumeren van onder meer vliegen, bijen, en niet tot weinig behaarde insectenlarven ( rupsen ).
- Suikerhoudend zoals limonade, stroop, jam, bier, braakvloeistof van wespenlarven, vruchtvlees, sap van rijpe vruchten, honingdauw ( afscheiding van bladluis ) als ook nectar uit bloemen.

Leefwijze van de wesp:

- In het voorjaar legt het bevruchte wijfje ( koningin ) het begin van de wespennest aan.
- Het ballonvormig nest alsmede de raten worden gemaakt van afgeknaagd zacht hout en andere vezels, dat wordt fijngekauwd en met water en speeksel wordt vermengd tot een grijs tot geel bruinachtig materiaal.
- In de raten bevinden zich zeshoekige cellen waarin de koningin de eitjes afzet. De daaruit komende larven worden door haar gevoed.
- Als een larve volgroeid is, spint zij een papierachtige deksel over de opening van de cel.
- Na de verpopping komen hieruit de eerste werksters.
- De werksters zijn onvruchtbare vrouwelijke exemplaren. Zij zorgen verder voor het voeden van de larven en de koningin. Ook dragen zij verder zorg voor de opbouw van het nest en de verdediging van het wespenvolk.
- In Augustus/September worden ook mannelijke exemplaren geboren ( Darren ). Zo ook de nieuwe koninginnen. Deze worden geboren uit de grotere cellen. Deze verlaten vervolgens het nest om te paren waarna de darren na het paren sterven.
- Bij de eerste nachtvorst sterven alle wespen met uitzondering van de nieuwe koninginnen. Deze zoeken een nieuwe schuilplek om te overwinteren zodat deze in het nieuwe voorjaar opnieuw kunnen beginnen met het beginsel van een nieuwe wespennest.

Temperatuur:

- Hoe hoger de luchttemperatuur, hoe actiever de wespen zich gaan gedragen. Tijdens de winterperiode alleen overwinterende jonge koninginnen.

Schuilplaatsen:

- Beschutte plaatsen als: Spouwmuren, vlieringen, schuren, holletjes onder bomen en struiken, onder dakgoten, kippenhokken, dakpannen, onder windveren, e.d.

Territorium:

- Hoe hoger de luchttemperatuur in het voorjaar, hoe verder wespen zich van het nest zullen verwijderen om te foerageren. Over het algemeen blijft dit beperkt tot enkele honderden meters tot een maximum van 1 kilometer.

Schade:

Wespen kunnen de volgende schade aanbrengen:

- Schade aan isolatiemateriaal ( uitbouw van het nest )
- Steken in de huid wat kan lijden tot jeuk en zwelling. Indien men een allergie heeft of direct gestoken wordt in een ader kan dit zeer gevaarlijk zijn. raadpleeg dan meteen een arts.
- Kunnen zeer hinderlijk zijn bij speeltuien, pretparken, dierentuien, e.d.
- Hinderlijk bij uw woning
- Kunnen meerdere malen steken
- Brengen schade aan onder bijenvolken

Nut van de wesp:

- De gewone wesp en de Duiste wesp vangen en consumeren erg veel andere hinderlijke insecten waaronder vliegen en muggen. Er zijn waarnemingen bekend waarvan een wespenpopulatie van 400 wespen per dag 3000 gevangen prooidieren naar het nest bracht.

Wering van wespen:

- horren voor open ramen
- Gesloten vuilcontainers
- Voorkomen van liggen blijvende zoetigheden buiten
- Geen fruit laten rondslingeren
- bijenbekjes in openingen van spouw (laten) plaatsen
- in grotere openingen fijne gaas aanbrengen

Bestrijding van wespen:

- Gelieve dit uit te laten voeren door een vakkundig wespenbestrijder.
- Gevaarlijk zonder beschermende kleding
- Bij voorkeur in schemering
- Let op !! In een wespennest zitten meer wespen dan op het eerste gezicht lijkt!!!