Honing rechts
Logo wespenbestrijding
youtube kanaal wespenbestrijding
Wespenbestrijding twitter
Bovenste balk wespenbestrijding
Bovenste balk wespenbestrijding

Wespenbestrijding

Wespenbestrijding.net

Stadsreus.De stadsreus is een zweefvlieg en wordt groter dan de meeste andere soorten zweefvliegen. De stadsreus kan een lengte van 2,5 centimeter bereiken. Hij leeft zoals alle zweefvliegen van nectar en stuifmeel. Het dier kan niet steken, maar lijkt door grootte en de kleuren wel enorm veel op de van angel voorziene hoornaar wesp (Vespa crabro).

Deze voordelen biedende gelijkenis met andere een soort wordt mimicry genoemd en dit wordt ook o.a. gedaan door de wespenboktor. Andere zweefvliegen lijken door een zwart-gele bandering meer op kleinere soorten wespen, of door een dichte beharing meer op hommels. Belangrijke verschillen zijn de slanke 'wespentaille' die zweefvliegen niet hebben en de schichtige vliegbewegingen. Een echte hoornaar vliegt zigzaggend en vloeiender. Ook zijn de ogen van een wesp meer langwerpig van vorm, en die van de zweefvlieg bijna rond. De stadsreus heeft een geel achterlijf met dunne zwarte dwarsstrepen, een bruinoranje glanzend borststuk en een gele kop.

We komen de stadsreus steeds vaker tegen tijdens bestrijdingen van wespen.

Larve van de stadsreus.

Opmerkelijk is de ontwikkeling van de larve. Veel zweefvliegenlarven eten bladluizen, maar de larve van de stadsreus leeft op de bodem van een bewoond wespennest. Hier voedt hij zich voornamelijk met afval, zoals dode wespenlarven en stervende wespen, en richt dus geen schade aan. Hoe de weerloze zweefvlieg het voor elkaar krijgt om zonder herkend en gedood te worden het wespennest binnen te dringen om eitjes te leggen is niet bekend. Ook de zich na een paar dagen ontwikkelende larven lopen geen gevaar. Ze overwinteren in het inmiddels door de wespen verlaten nest. De volgende zomer verpoppen ze tot een nieuwe generatie stadsreuzen.

Waar komen deze dieren veel voor?

De stadsreus komt voor in centraal en zuidelijk Europa, noordelijk Afrika en Azië inclusief Japan. In België is de soort niet overal algemeen maar in Nederland worden wel steeds meer waarnemingen vermeld.

Hij heeft een voorkeur voor een stedelijke omgeving, vandaar de naam. Het dier was in de twintigste eeuw in de Lage Landen nog zeldzaam, maar tegelijk met het warmer worden van de zomers wordt hij steeds vaker gezien. Ook worden er in langere periodes met zuidoostelijke winden nieuwkomers uit het zuiden aangevoerd.

De stadsreus is een onschuldig diertje en hoeft dus niet bestreden te worden.
Echter zal ook dit dier een behandeling van een wespennest helaas niet overleven.
Pagina met informatie over de stadsreus.
stadreus eet wesp
Mooie stadsreuzen.
Foto 1 van ons zelf en foto 2 van Hans van Brug.
Gezwollen handen na wespensteek
Angel van een wesp
……………………….