Honing rechts
Logo wespenbestrijding
youtube kanaal wespenbestrijding
Wespenbestrijding twitter
Bovenste balk wespenbestrijding
Bovenste balk wespenbestrijding

Wespenbestrijding

Wespenbestrijding.net

SOORTEN BIJEN.Hier volgen enkele soorten bijen die vaak niet juist herkend worden, of die men zelfs helemaal niet kent.
Bij de informatie over deze bijen vind u ook de bijbehorende foto's van deze exemplaren.
Informatie over andere soorten bijen.
Bijenkast
Zwarte bij
EEN ZWARTEBIJ
BIJEN BIJ EEN BIJENKAST
EEN MASKERBIJ
Maskerbij
EEN PLUIMVOETBIJ
Pluimvoetbij
Voor € 50,00 per jaar.
Honingcursus boek
Klik op de afbeelding voor de digitale honingcursus boek.
Wat wij doen met bijen.


Indien wij bij u komen voor de bestrijding en wij constateren dat het om bijen gaat, dan proberen wij ten allertijde om het bijenvolk te verplaatsen. Wij hebben in de auto een lijst met imkers door de noordelijke provincies heen waar het bijenvolk naar toe wordt geplaatst. Dit omdat de bijenstand op het moment vrij laag is.
Mocht verplaatsen niet mogelijk zijn omdat het bijenvolk zich al enige tijd in bijvoorbeeld een spouwmuur bevind, dan worden ze helaas alsnog bestreden. Een imker kan uiteraard onmogelijk deze zwerm wegvangen.

Mocht er een zwerm bij u aan komen vliegen? Dan kunt u ook even wachten tot de volgende dag. De zwerm trekt meestal vanzelf weer verder op zoek naar een geschikte plek.
Of neem contact op met een imker bij u uit de buurt.
Zwartebij


Er gaan vele verhalen over de Zwartebij: van steeklustig tot vaak zwermlustig (in heidegebied).
Maar in gebieden zonder heide lijkt vervanging van de koningin zonder zwermen plaats te vinden ( stille moerswisseling).
De zwartebij haalt veel propolis om haar volk te beschermen tegen tocht en kou. Ze is goed bestand tegen het ruige klimaat van West-Europa en uit archeologische opgravingen blijkt ze in Zuid-Noorwegen al in de 13e eeuw voor te komen.
Het aantal vliegbijen in een kolonie is groter dan bij andere honingbijen.
Ze leven langer dan honigbijen (langere vliegperiode) en hebben de winterbijen hebben een aangepast darmstelsel dat reinigingsvluchten midden in de winter overbodig maakt. In de Amsterdamse Waterleidingduinen komen
zwarte honingbijen voor, die zelfstandig in holle bomen overwinteren.

Maskerbij


Maskerbijen danken hun naam aan het feit dat de mannelijke dieren een opvallend wit/geel aangezicht hebben.
De vrouwelijke bijtjes hebben vaak 2 gele strepen tussen de ogen. Het zijn overwegend kleine (4-9 mm), zwarte dieren met hier en daar enkele gele vlekken of bandjes, zonder beharing.
Een enkele keer heeft het achterlichaam enkele rode gedeeltes.
Maskerbijen verzamelen het stuifmeel niet tussen de beharing aan de buikzijde of in korfjes aan de achterpoten, maar in hun krop.
De tong is veel korter dan bij andere bijen. Ze verspreiden soms een citroengeur als je ze vastpakt.

De pluimvoetbij


De pluimvoetbij is een grote bij waarvan de vrouwelijke exemplaren door de fel gele pluimen aan de achterpoten gemakkelijk in het veld herkenbaar zijn. De pluimen zijn lange haartjes en dienen als hulpmiddel om zand weg te graven.
Ook wordt er tussen de haartjes stuifmeel vervoerd. De vrouwtjes hebben naast de pluimen ook helder witte dwarsbandjes en voor een deel een zwarte rug, kop en brede achterlijfpunt. De mannetjes zijn oker- tot oranjegeel behaard met losse dwarsbandjes en een licht aangezicht. De soort vliegt op (gele) composieten, voornamelijk in de ochtenduren.
Wat is bestuiving?

Bijen bezoeken bloemen om nectar te drinken.
Van die nectar kunnen de bijen honing maken.
Maar behalve nectar nemen de bijen vaak nog iets anders mee.
In de meeste bloemen zitten meeldraden. Uit de rijpe meeldraden komt stuifmeel.
Als een bij op een bloem gaan zitten om nectar te halen, raakt ze ook de meeldraden met het stuifmeel aan. Het stuifmeel blijft aan
haar rug kleven. Als ze naar de volgende bloem vliegt neemt ze dus het stuifmeel mee.
Als de bij haar rug de stempel van de volgende bloem aanraakt, dan blijft er wat stuifmeel kleven aan de stempel.
Op deze manier brengt de bij dus stuifmeel over van de ene naar de andere bloem.
Dit heet Bestuiven.

Voor meer informatie, kantel uw telefoon.